Antigenul prostatic specific PSA

Antigenul prostatic specific (PSA)

Antigenul prostatic specific (PSA) reprezintă un test esențial pentru depistarea precoce a cancerului de prostată. Valoarea sa în diagnosticul adenocarcinomului (ADK) de prostată este mai mare decât a tușeului rectal sau a ecografiei transrectale.

Ghidul Asociației Europene de Urologie recomandă pentru diagnosticul precoce al cancerului de prostată, două investigații:

  • efectuarea tușeului rectal
  • determinarea PSA-ului seric.

Folosirea doar a tușeului rectal are o sensibilitate și specificitate de sub 60% în excluderea diagnosticului de adenocarcinom prostatic.

Ce este testul PSA ?

Antigenul prostatic specific (PSA) este o proteină produsă de celulele normale sau maligne din prostată. Testul PSA determină nivelul antigenului prostatic specific în sânge. Acesta se măsoară în nanograme pe mililitru.
Foarte important de precizat este faptul că PSA este un marker specific de organ și nu doar cancerului de prostată. Valoarea sa poate crește și în hiperplazia benignă de prostată, prostatită etc.

Când trebuie efectuat testul PSA ?

Inițial, s-a recomandat efectuarea acestui test la bărbații de peste 50 de ani. Totuși la pacienții cu istoric familial de cancer de prostată se recomandă începerea efectuării testului de la 45 sau chiar 40 de ani.
Intervalul de timp la care trebuie repetat testul este decis de medicul urolog, individulizat, pe baza valorii inițiale a PSA, precum și a altor date clinice.

Care sunt valorile normale ale PSA?

Inițial s-a considerat că valorile normale ale PSA sunt mai mici de 4 ng/ml. Totuși, datele ulterioare au demonstrat că nu există limite bine definite pentru valorile normale ale PSA.
În general, valorile ridicate indică un risc mai mare de cancer de prostată. Dar, există și situații în care se depistează cancer de prostată la pacienții cu valori reduse ale PSA.
Valorile PSA trebuie interpretate de medicul urolog în funcție de numeroși factori: vârsta pacientului, dimensiunile prostatei, eventualele infecții prostatice etc.
Aceste variații se explică, așa cum am menționat, prin faptul că PSA este un maker de organ și nu de boală.

Cum se poate crește acuratețea PSA în depistarea cancerului de prostată?

Pentru a crește acuratețea determinării au fost descriși diferiți parametri:

PSA density se obține prin raportarea valorii PSA la volumul prostatei. Riscul existenței cancerului de prostată semnificativ clinic crește odată cu valoarea PSA density.
PSA velocity – creșterea PSA într-un interval de un an
PSA doubling time – timpul de dublare a valorii PSA
Raportul free PSA/PSA poate fi folosit la pacienții la care PSA-ul total este cuprins între 4 și 10 ng/ml. Valorile normale sunt considerate cele peste 25%.
Folosirea altor teste serice dezvoltate recent: testul Prostate Health Index (PHI), testul 4K.
Teste urinare: Testul PCA3, testul SelectMDX, scorul Mi Prostate (MiPS), ExoDX

Cum se interpretează valorile PSA?

Medicul urolog va interpreta valorile PSA, coroborat cu datele clinice și imagistice și va stabili cazurile în care se impune efectuarea puncției prostatice transrectale ecoghidate.
Rezonanța magnetică nucleară multiparametrică de prostată (RMN multiparametric de prostată) este investigația imagistică de elecție prin care sunt decelate zonele suspecte din prostată.
Interpretarea valorilor PSA în corelație cu celelalte date clinice și paraclinice permite reducerea rezultatelor fals-pozitive sau fals-negative.
Testele fals-pozitive (valori crescute ale PSA fără a fi confimat cancerul de prostată) crează anxietate pentru pacienți și implică proceduri medicale suplimentare, unele invazive (puncție prostatică).
Testele fals-negative (prezența cancerului de prostată deși valorile PSA sunt normale) pot duce la o întârziere a tratamentului adecvat la pacienții la care acesta ar fi necesar.

Singurul diagnostic de certitudine este oferit de examenul histopatologic al țesutului prostatic recoltat prin puncție.

Prin depistarea precoce a cancerului de prostată, pot fi decelate și tumori cu evoluție foarte lentă, care nu pun în pericol viața pacientului. Cunoașterea acestor lucruri și evaluarea corectă și completă a acestor cazuri sunt necesare pentru a reduce riscul aplicării unor tratamente agresive în cazul unor pacienți la care nu se impune o astfel de atitudine.

PSA în urmarirea pacienților cu cancer de prostată

Determinarea PSA-ului seric este importantă și pentru urmărirea pacienților tratați pentru cancer de prostată. El poate fi util pentru depistarea recurențelor la pacienții la care s-a aplicat un tratament curativ sau progresia bolii la care tratamentul instituit are drept scop stoparea evoluției.